Skaarup

Bestyrelsen

Bestyrelse for Skårup Landsbyforening

Formand
Kurt Randers
98557820
Skårupvej 86, Skårup
9610
Nørager
Kassér
Brian Andersen
98372474
Mejlbyvej 151, Skårup
9610
Nørager
Bestyrelsesmedlem
Allan Nordkvist
98551428
Skårupvej 60, Skårup
9610
Nørager
Bestyrelsesmedlem
Michael Frederiksen
21564008
Skårupvej 78, Skårup
9610
Nørager